przymierzasz się do uruchomienia sprzedaży Szamponów

CZYTAM PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK

DOPUSZCZONE POJEMNIKI

W celu zachowania pełnej zgodności z zasadami higieny oraz normami należy napełniać buteleczki samodzielnie za pomocą dostarczonych pompek. Nie należy pozwalać klientom napełniać ich samodzielnie. Buteleczki należy napełniać wyłącznie w salonie.
Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia i zapewnić bezpieczeństwo konsumenta finalnego, do ponownego napełniania należy stosować wyłącznie puste pojemniki BEAUTIST. Ponadto należy je napełniać wyłącznie szamponem określonym na oryginalnej etykiecie buteleczki. Na przykład buteleczki szamponu Nutrition należy uzupełniać wyłącznie zapasem szamponu Nutrition.

ŚRODKI HIGIENY I POJEMNIKI

Użyte pojemniki powinny zostać oczyszczone przez klienta. Klient powinien je przynieść do napełniania puste i czyste. Jeśli pojemnik jest brudny, uszkodzony lub został zmieniony w sposób uniemożliwiający jego sprzedaż, należy odmówić napełnienia pojemnika. Jeśli buteleczka jest uszkodzona i może wpływać na jakość produktów, należy zalecić klientowi zakup nowego opakowania.
W czasie sprzedaży należy przekazać klientom jasną procedurę czyszczenia pojemników. Z tyłu buteleczek szamponów 300 ml dostępny jest kod QR odsyłający do procedury.

PROCEDURA CZYSZCZENIA POJEMNIKÓW

Procedurę należy przekazać klientowi i zadbać o jej przestrzeganie.
1. Pustą buteleczkę należy kilka razy przepłukać ciepłą wodą.
2. Buteleczkę i nakrętkę należy zdezynfekować alkoholem, a w razie jego braku octem.
3. Osuszyć, odwracając odkręconą buteleczkę do góry dnem. Przed udaniem się do salonu zakręcić buteleczkę.

ETYKIETY PRODUKTÓW

Należy upewnić się, że pojemnik jest w dobrym stanie i że na napełnionym opakowaniu występują informacje o środkach ostrożności, imię i nazwisko lub firma oraz adres osoby odpowiedzialnej (informacje zawarte na etykiecie źródłowej).
Na pojemniku uzupełniającym znajdują się wstępnie wydrukowane etykiety. Należy je regularnie naklejać na pojemnikach klientów. Na etykietach należy obowiązkowo umieścić następujące informacje:

– Numer partii szamponu zakupionego luzem = numer partii jest już wydrukowany na każdej odklejanej etykiecie.
– Aktualna lista składników szamponu = także wydrukowana na każdej odklejanej etykiecie.
– Data ważności produktu, którą należy zmienić. W celu określenia tej daty należy dodać 12 miesięcy do dnia pierwszego otworzenia pojemnika.
W tym celu dostarczany jest marker. Po otworzeniu pojemnika uzupełniającego polecamy wpisać datę ważności na kolorowej części górnej odklejanych etykiet. Ułatwi to zmianę daty na odklejanych etykietach przy każdym uzupełnieniu.

ŚRODKI HIGIENY W SALONIE

Należy zadbać o odpowiednią higienę przestrzeni, narzędzi oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży luzem. Należy więc zadbać, by osoba odpowiedzialna za prowadzenie salonu pamiętała o regularnym, codziennym czyszczeniu i kontrolach.
Należy także pamiętać o regularnym czyszczeniu końcówki pompki, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia uzupełnionego produktu.

KILKA DODATKOWYCH ZASAD

Należy zadbać, by warunki przechowywania, dystrybucji oraz transportu nie wpływały na zgodność produktu z normami.
Należy przeszkolić personel i upewnić się, że rozumie dane zawarte na etykiecie oraz przekazane informacje, a także przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących postępowania z produktami kosmetycznymi pakowanymi w salonie.

Teraz jesteś już gotowy(-a) na kolejny etap.

Śledź SUBTIL na